INOVATIVNa PROGRAMSKA RJEŠENJA

Specijalizirali smo sve faze procesa razvoja softvera. Rado ćemo Vam pomoći u prilagodbi postojećih te u izradi novih aplikativnih rješenja.

istražite

USLUGE

Ovisno o potrebama naših klijenata, razvijamo nove aplikacije, optimiziramo i migrirano postojeća rješenja na nove tehnologije, integriramo i radimo prilagodbu različitih rješenja..

analiza

Zajedno s klijentima analiziramo i tražimo najbolje rješenje poslovnih problema, pripremamo specifikaciju rješenja.

sistemski dizajn

Dizajn logičke arhitekture rješenja, odabir tehnologije, priprema dokumentacije tehničkog dizajna.

programiranje

Programiranje, validacija i testiranje programskog koda sukladno tehničkoj specifikacija, tehnička dokumentacija.

testiranje

Automazitirano i manualno testiranje, funkcionalnosti i performansi, regresijski testovi, izvještaji.

produkcija

Priprema produkcijske okoline, edukacija i obuka korisnika, isporuka rješenja u produkcijsku okolinu.

podrška

Definiranje SLA, produkcijska podrška, daljnji razvoj i prilagodbe rješenja sukladno poslovnim potrebama.

ŽELITE LI AUTOMATIZIRATI POSLOVNI PROCES?

kontaktirajte nas

PROJEKTI

keks_pay
Dizajn backend arhitekture, razvoj servisa i baze podataka, integracija s bankovnim sustavima, produkcijska podrška.  
QlineLogo
Ideja, dizajn arhitekture te razvoj svih komponenti rješenja (mobilna Andorid / iOS aplikacija, PWA, API, baza podataka, web aplikacjije za klijente, izvještaji).
wama
Ideja, dizajn arhitekture i razvoj svih komponenti rješenja (mobilna Andorid / iOS aplikacija, PWA, API, baza podataka, web aplikacjije za klijente, izvještaji).
contego
Dizajn arhitekture rješenja i razvoj svih komponenti (mobilna Andorid / iOS aplikacija, PWA, API, baza podataka, web aplikacjije za klijente, izvještaji).

IMATE LI POTREBU ZA NADOGRADNJOM POSTOJEĆE APLIKACIJE?

kontaktirajte nas

KLIJENTI

addiko_bank
   Implementacija i podrška QLine rješenja, razvoj i održavanje aplikacija Riznice.
kj-logo
Implementacija QLine rješenja, produkcijska infrastruktura,  prilagodbe, podrška, novi razvoj.
erste_bank
Razvoj, testiranje i podrška KEKS PAY rješenja, razvoj i podrška CRM aplikacija.
edrill-logo-2
eBS integracija s Cloud rješenjem ulaznih računa,  DMS Sharepoint razvoj i održavanje. 
breyer-logo
Implementacija QLine rješenja, produkcijska infrastruktura,  prilagodbe, podrška, novi razvoj.
sc-logo
Implementacija QLine rješenja, produkcijska infrastruktura,  prilagodbe, podrška, novi razvoj.
cooper_energy
Implementacija Contego rješenja, produkcijska infrastruktura,  prilagodbe, podrška, novi razvoj.
gabrisa-logo-1
Servis za slanje SMS podsjetnika, integracija u postojeće rješenje, aplikacjia za naručivanje protetike.

ŽELITE LI DIGITALIZIRATI poslovne procese ?

kontaktirajte nas